Send Success

ติดต่อโรงละครสยามพิฆเนศ

โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของยานสยามสแควร์ พื้นที่ที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยรู้จักและสามารถ เข้าถึงได้ไม่ยาก รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจอันหลากหลาย เป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์ศิลปะด้านต่างๆ เป็นย่านที่เต็มไปด้วยสิ่ง จรรโลงใจมากมาย เหมาะสำหรับทุกกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับชีวิต

บริษัท สยามพิฆเนศ จำกัด

เลขที่ 388 อาคารสยามสแควร์ วัน ห้องเลขที่ PH7001 ชั้น 7
ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร : +662-257-2899
แฟกซ์ : +662-257-2898


แสดงความคิดเห็นถึงโรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ