ล็อบบี้ + โถงอาคาร

พื้นที่ของ Lobby Space บริเวณ ชั้น 7 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Lobby A และ Lobby B

โดย Lobby A ครอบคลุมพื้นที่บริเวณชั้น 7 ที่อยู่ติดกับลิฟต์โดยสารที่มาจากด้านล่าง และบันไดเลื่อนที่ขึ้นมาจากชั้น 6 เป็นโถงที่มีเพดานสูง มีจอ LED ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 204 ตารางเมตร

Lobby B ครอบคลุมพื้นที่ส่วนที่อยู่ถัดมาจาก Lobby A ติดกับร้านกาแฟ โดยเป็นโถงเพดานค่อนข้างต่ำ อยู่ติดกับทางเข้า The Playhouse มีพื้นที่ประมาณ 163 ตารางเมตร

ส่วนพื้นที่ Foyer จะอยู่บริเวณชั้น 8 หน้าทางเข้าโรงละคร (The Theatre) เชื่อมต่อกับบันไดเลื่อนที่ขึ้นมาจาก Lobby A  เป็นโถงสูงขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 252 ตารางเมตร เป็นจุดที่เห็นวิวภายนอกบริเวณสยามสแควร์ได้