นิ้วกลมนั่งเล่า ประภาคารกลางมหาสมุทร

17 Aug 2024

วันที่แสดง : 17 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น. และ 17.00 น.
           18 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น.

จำนวนรอบการแสดง : 3 รอบ

ข้อมูลข่าวสารที่ถาโถม
เทคโนโลยีที่ซัดมาไม่หยุด
ยุคสมัยที่ทำให้เรา สับสนหลงทาง
มีสิ่งใดบ้างที่บอกว่า
เราอยู่บนเส้นทางที่มีความหมาย
มาร่วมหาคำตอบนี้ด้วยกัน

พบกับทอล์กโชว์
นิ้วกลมนั่งเล่า
ประภาคารกลางมหาสมุทร

ใน 2 ชั่วโมงที่เราจะร่วมลอยคออยู่กลางมหาสมุทร
แล้วว่ายตามแสงจากประภาคารไปด้วยกัน

ใครที่พลาดความประทับใจครั้งที่แล้วไป
ครั้งนี้ไม่อยากให้พลาดเลย