เดอะ สตูดิโอ

สตูดิโอห้องซ้อม เป็นห้องพื้นเรียบขนาด 84 ตารางเมตร มีผนังกระจกหนึ่งด้าน เหมาะสำหรับงานซ้อมการแสดงละคร, ซ้อมเต้น, การสอนการแสดง, ฯลฯ