ห้องซ้อมสยามพิฆ

พื้นที่ห้องซ้อมสำหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ เป็นห้องพื้นเรียบ มีผนังด้านหนึ่งเป็นกระจก เหมาะสำหรับการใช้ซ้อมละคร ซ้อมเต้น และซ้อมการแสดง หรือจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ