เกี่ยวกับ โรงละครสยามพิฆเนศ

ประเทศไทย จัดได้ว่าเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยศาสตร์และศิลป์หลายแขนง โดยเฉพาะในด้านการแสดงได้รับการยอมในระดับนานาชาติว่าเป็นประเทศ ที่มีการแสดงที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นเพื่อแสดงให้ชาวตางชาติที่มาเยือนได้สัมผัสถึงความสามารถในศาสตร์ด้านการแสดง ของคนไทย รวมทั้งเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับศาสตร์ด้านการแสดงที่สร้างความภูมิใจในรากเหง้า ทางวัฒนธรรมของตนเอง จึงเป็นที่มาของการก่อกำเนิดโรงละคร “เคแบงก์สยามพิฆเนศ”
สำหรับแนวความคิดในการตั้งชื่อโรงละครแห่งนี้ คือ การนำเอาคุณลักษณะต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน โดยประกอบไปด้วยคำต่างๆ ดังนี้

สยาม: มีที่มาจาก “สยามสแควร์” อันเป็นย่านที่เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างโรงละคร ซึ่งเป็นเสมือนจุดนัดพบและศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ กิจกรรมชีวิตอันหลากหลายรูปแบบ ของคนไทย

พิฆเนศ: มีที่มาจาก พระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพระนามเดิมของพระองค์ เมื่อครั้นยังทรงพระเยาว์ ทรงพระนามวา “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ”

นอกจากนี้ พิฆเนศ ยังเป็นนามของเทพแห่งศิลปะทั้งหมู่มวล “องค์พิฆเนศวร” เป็นเทพที่เป็นตัวแทนของศิลปะทั้งหลาย รวมไปถึงนาฏศิลป์ สังคีตศิลป์ทุกประเภท เป็นที่นับถือบูชากราบไหว้ สำหรับศิลปินทุกแขนง
ดังนั้นชื่อของโรงละคร จึงเป็นเหมือนองค์ประกอบที่รวบรวมเอา บริบทเดิมของพื้นที่ คือ นามของพื้นที่ “สยามสแควร์” นามของ ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อกำเนิดจุฬาฯ รัชกาลที่ 5 นามของเทพแห่งศิลปะทั้งหมู่มวล องค์พิฆเนศวร

เมื่อนำองค์ประกอบของทุกสิ่ง อันเป็นที่มาของโรงละคร มารวมกัน จึงก่อกำเนิดสิ่งก่อสร้างที่เป็นพื้นที่ สำหรับศิลปะแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร คือ KBank Siam Pic-Ganesha Center of Performing Arts หรือ “เคแบงก์สยามพิฆเนศ” ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของการแสดงทุกประเภท อาทิ ละครเวที คอนเสิร์ต โขน บัลเลต์ หรือการแสดงศิลปะประเภทต่างๆ ฯลฯ
โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ประกอบไปด้วย 1 The Theatre โรงละครขนาด 1,069 ที่นั่ง 2 The Playhouse ห้องขนาด 200 ที่นั่ง (สามารถจัดเวทีการแสดง หรือทำการสัมมนาได้) 3 Studioห้องซ้อม ขนาด 84 ตร.ม.