ล็อบบี้ + โถงอาคาร

พื้นที่ของ Lobby Space บริเวณ ชั้น 7 ขณะที่ Foyer จะอยู่หน้าโรงละคร บริเวณชั้น 8 โดยพื้นที่รวมทั้งหมดเป็นโถงขนาดกว้าง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ Lobby A , Lobby B และ Foyer

โดย Lobby A คลอบคลุมพื้นที่บริเวณชั้น 7 อยู่ติดกับลิฟต์โดยสารที่มาจากชั้นล่าง และบันไดเลื่อนที่มาจากชั้น 6 เป็นโถงที่มีเพดานสูง มีจอ LED ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 204 ตารางเมตร

ส่วน Lobby B คลอบคลุมพื้นที่ส่วนที่อยู่ถัดมาจาก Lobby A โดยเป็นโถงเพดานค่อนข้างต่ำ อยู่ติดกับทางเข้า The Playhouse มีพื้นที่ประมาณ 163 ตารางเมตร

Foyer อยู่บริเวณชั้น 8 ติดกับบันไดเลื่อนที่ขึ้นมาจาก Lobby A ชั้น 7 เป็นโถงอาคารนาดใหญ่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 252 ตารางเมตร

พื้นที่บริเวณ Foyer คือ บริเวณศูนย์กลางของโรงละครสยามพิฆเนศ ถูกออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรม มีความกว้าง โปร่ง โล่ง และประกอบด้วยศิลปะการตกแต่งที่มีเอลักษณ์น่าสนใจ มีการแสดงปฏิทินการแสดงละครเรื่องต่างๆ ของโรงละครหลัก รวมถึงแสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ของโรงละครอื่นๆ

นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่สามารถชมวิวโดยรอบอาคารสยามสแควร์วัน อีกด้วย

นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลเริ่มต้นสำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนโรงละครแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางของข้อมูลกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้น ณ โรงละครแห่งนี้