การเดินทาง

เนื่องจากโรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคารสยามสแคว์วัน ดังนั้นการเดินทางจึงเป็นเรื่องง่าย โดยสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ ส่วนตัวและบริการขนส่งสาธารณะ

 

ทั้งนี้ตัวอาคารสยามสแคว์วัน อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม โดยมีทางเชื่อมตัวอาคารกับสถานีเข้าด้วยกัน ดังนั้นการเดินทงด้วยรถไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุด

 

โดยหากเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS เมื่อถึงสถานีสยาม ให้ออกที่ทางออกประตูหมายเลข 4 เดินตามทางเชื่อมระหว่างสถานีกับอาคารสยามสแควร์วัน จากนั้นขึ้นลิฟท์ไปยังชั้น 7 หรือสามารถใช้บันไดเลื่อนตามชั้นต่างๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อถึงชั้น 6 แล้ว จะมีป้ายของทางเข้าโรงละครตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่หากเดินทางไปยังโรงละคร โดยผ่านทางฝั่งสยามแสควร์นั้น ให้สังเกตุถนนสยามสแควร์ซอย 7 ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสยามแสควร์วัน จะเห็นลิฟท์บริเวณทางเขาตัวอาคาร ซึ่งสามารถโดยสารลิฟท์ขึ้นไปที่โรงละครชั้น 7 ได้เช่นกัน

 

หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลก็สามารถนำรถยนต์ไปจอดไว้ที่ย่านสยามสแคว์ หรืออาคารห้างสรรพสินค้าโดยรอบอาคารสยามสแคว์วัน อาทิ สยามพารากอน มาบุญครอง สยามดิสคัพเวอร์รี่ และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรายล้อมอยู่โดยรอบสยามสแคว์วัน

 

นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารประจำทางนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) สายต่างๆ ดังนี้รถประจำทางที่ผ่านสยามสแควร์

ฝั่งดิจิตอลเกทเวย์ : สาย 15, 16, 21, 25, 40, 48, 54, 73, 73ก, 79, 141, 183, 204, 501, 508

ฝั่งสยามพารากอน : สาย 15, 16, 25, 40, 48, 54, 73, 73ก, 204, 501, 508