เดอะ เพลย์เฮาส์

เดอะ เพลย์เฮาส์ ถูกออกแบบเป็นห้องพื้นเรียบขนาด 252 ตารางเมตร มีความเอนกประสงค์ในการใช้งาน โดยสามารถรองผู้ร่วมได้ราว 200 ที่นั่ง

พร้อมรองรับการแสดงหรือโชว์ จัดการสัมมนา, ประชุม, การแสดงละคร และกิจกรรม ในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งยังสามารถดัดแปลงเป็นห้องประชุมสัมมนา และการสาธิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่างๆ

นอกจากนี้ผนังด้านหนึ่งของห้องยังถูกออกแบบให้เป็นกระจก จึงเหมาะสำหรับการซ้อมการแสดงทุกประเภท แต่หากไม่ต้องการใช้งานก็มีม่านสำหรับปิดเปิดอีกด้วย