MEMBER

โรงละคร เคแบงก์ สยามพิฆเนศ

โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคาร สยามสแควร์วัน ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของยานสยามสแควร์ พื้นที่ที่ผู้คนทุกเพศทุกวัย รู้จักและสามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ อันหลากหลาย เป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์ศิลปะด้านต่างๆ เป็นย่านที่เต็มไปด้วยสิ่งจรรโลงใจมากมาย เหมาะสำหรับทุกกิจกรรม ที่สร้างความสุขให้กับชีวิต