GAMES & LEARNING 2020

10 ตุลาคม 2563

BUY TICKET

งาน Games and Learning 2020
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)
โครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม มาร่วมคิดและออกแบบสังคมผ่านการเล่นเกม
ที่สร้างสรรค์โดยน้องๆเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วทั้ง14กลุ่ม กับ14หัวข้อปัญหาสังคม

ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร๋วัน  
เวลา 10.00 - 17.00 น.